“We creëren onderwijskansen voor gezondheidsbevordering, gezondheidszorg & welvaart, welzijnsattitudes en EU-zekerheid in gezondheidszorgsystemen.”

iHERE-consortium

Het iHERE-partnerschap

Erasmushogeschool Brussel

Erasmushogeschool Brussel (EhB) is een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs gevestigd in Brussel. Wij werken actief samen met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in de Universitaire Associatie Brussel (UAB). EhB is actief bezig met onderzoek. Artistieke onderzoeksgroepen binnen de Schools of Arts voeren artistiek en academisch onderzoek uit, terwijl verschillende expertisecentra praktijkgericht onderzoek doen, dat vaak multidisciplinair van aard is. Het internationaliseringsbeleid van de Erasmushogeschool is erop gericht bij elke student en elk personeelslid een internationale mentaliteit en oriëntatie te stimuleren. Daarom nemen alle departementen actief deel aan het Erasmus + uitwisselingsprogramma. Door de jaren heen heeft EhB veel expertise opgebouwd in EU-projecten. Alle afdelingen zijn ook actief lid van internationale thematische netwerken. Het departement Vroedkunde van EhB, binnen de afdeling Gezondheid, Design en Technologie, heeft een coördinerende rol in het iHERE-project. Het departement Vroedkunde heeft ervaring met projecten op het gebied van kwetsbare groepen en gezondheid.

Center for Social Innovation

Centre for Social Innovation (CSI) is een onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie die zich richt op het stimuleren van sociale innovatie die positieve verandering teweeg kan brengen bij lokale, nationale, regionale en wereldwijde entiteiten. Deze entiteiten omvatten maar zijn niet beperkt tot overheden, lokale administratieve instanties, non-profit organisaties, commerciële instellingen en onderwijsinstellingen. Het CSI team bestaat uit open-minded, volledig uitgeruste onderzoekers, ondernemers, project managers, trainers, en Information Technology Developers. CSI beschikt over het vermogen en de capaciteit om sociale behoeften te identificeren, aangepaste initiatieven te ontwerpen en uit te voeren, en te zorgen voor duurzame groei. De expertisegebieden van het CSI team liggen op het gebied van traditioneel onderwijs en e-learning, ondernemerschap, start-ups, innovatie, creativiteit, onderhandelingen, IP-adviesdiensten, maatschappelijke verantwoordelijkheid, bedrijfsadviesoplossingen, data-analyse, informatietechnologieën, projectmanagement, projectevaluatiediensten, productvalidatie, training, en computerspelen. CSI put knowhow en vaardigheden uit zijn brede wereldwijde netwerk dat academische instellingen, IT-bedrijven, overheidsdiensten, internationale organisaties, start-ups en overheidsdiensten omvat.

Tiber Umbria Comett Education Programe

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme – is een VZW van 12 Italiaanse universiteiten, 13 ondernemingen en drie overheidsinstanties, die in 1992 is opgericht. De missie van TUCEP is het pro-actief identificeren en analyseren van opleidingsbehoeften en deze omzetten in effectieve leeroplossingen voor zowel de ondernemers- als de academische wereld, het bevorderen en ontwikkelen van samenwerking tussen universiteiten en de wereld van het werk, door het implementeren van onderzoeks- en opleidingsprojecten gericht op het bevorderen van innovatie, kwaliteit in onderwijs en opleiding, het bevorderen van sociale integratie, ondernemerschap en Europese waarden op regionaal, nationaal en Europees niveau; het analyseren van de opleidingsbehoeften en deze omzetten in effectieve oplossingen en het plannen van oplossingen voor zowel de ondernemers- als de academische wereld, en voor jongeren en werknemers.

TUCEP heeft deelgenomen aan meer dan 100 Europese projecten in het kader van COMETT, TEMPUS, Leonardo Da Vinci, Horizon2020, LLP-programma, COSME, ERASMUS+ (KA1 Mobility Higher Education, KA2 Knowledge Alliance, KA2 Strategic Partnership for School Education, KA2 Strategic Partnership for Youth, KA2 Strategic Partnership for Adult Education, KA2 Strategic Partnership for VET, KA3 Policy Inclusion) EU for CITIZENS, JUSTICE. Sinds 2003 is TUCEP ook een door de regio Umbrië erkend orgaan voor het aanbieden van initiële, hogere, voortgezette en levenslange opleidingsactiviteiten.

The Research Institute on Social Welfare Policy

Het Onderzoeksinstituut voor Sociaal Welzijnsbeleid (POLIBIENESTAR) maakt deel uit van het onderzoeksinstituut van de Universiteit van Valencia. Het staat internationaal bekend om zijn belangrijkste onderzoeksgebieden op het gebied van innovatie in sociale technologie, technische advisering en opleiding op het gebied van sociaal beleid. Al twintig jaar doet het team zowel fundamenteel als toegepast onderzoek naar de economische, sociale, politieke en technische duurzaamheidsaspecten van de sociale zekerheidsstelsels. Het adviseert zowel de overheid als particuliere ondernemingen bij de planning, het ontwerp en de uitvoering van sociale zekerheid en duurzaamheid en beleid.

POLIBIENESTAR treedt op als adviesteam voor particuliere ondernemingen bij de planning, het ontwerp, de ontwikkeling en de evaluatie van hun beleid, departementen en diensten, alsook bij administratieve aspecten. De onderzoeksgebieden waarin Polibienestar werkt zijn: gezondheid, slimme steden, toerisme, sociaal beleid, bestuur en openbaar bestuur en bedrijfseconomie. In het bijzonder heeft POLIBIENESTAR ervaring op de volgende gezondheidsgebieden: langdurige zorg, geriatrische zorg, eerste hulp, gezondheidsbevordering en ziektepreventie, hulpdiensten, sympathie, stratificatie, autisme, steriliteit, Alzheimer, oncologie, chronische ziekten, zeldzame ziekten, allemaal onder de paraplu van gezondheidsmanagement en gezondheidseconomie.

Prolepsis Institute

Het Prolepsis-instituut, een civiele non-profitorganisatie, werd in 1990 in Athene opgericht. Vanuit de overtuiging dat gezondheid een fundamenteel recht is, heeft het Prolepsis-instituut een leidende rol op zich genomen op het gebied van de volksgezondheid, door het ontwerpen en uitvoeren van initiatieven betreffende diverse gezondheidskwesties en in verschillende sectoren (bv. onderwijs, werkplek), gericht op een breed scala van bevolkingsgroepen, zoals kinderen en adolescenten, vrouwen, migranten en ouderen, en verschillende soorten beroepsgroepen, zoals gezondheidswerkers, evenals beleidsmakers, andere NGO’s en besluitvormers. Als coördinator of partner heeft het Prolepsis-instituut deelgenomen aan ongeveer 60 door de EU medegefinancierde en talrijke nationale projecten voor de uitvoering van onderzoek, toegepaste en educatieve initiatieven, gericht op gezondheidsbevordering en -educatie van de bevolking, beleidsverandering en de aanpak van ongelijkheden op gezondheidsvlak.

Het personeel bestaat uit een multidisciplinair ervaren team van artsen, specialisten op het gebied van gezondheidsbevordering en communicatie, statistici, psychologen, sociologen, economen, voedingsdeskundigen en levensmiddelentechnologen, die elk een eigen rol spelen in de projecten van het instituut. Bovendien moedigt het instituut interdisciplinaire en internationale samenwerking aan en creëert het samenwerkingsnetwerken, niet alleen in Griekenland maar ook in Europa en de VS.

Xenios Polis

Xenios Polis (XP) is een particuliere onderzoeksinstelling (opgericht begin 2016) die bestaat uit academische docenten, promovendi, onderzoekers, ervaren opvoeders, trainers en vrijwilligers. XP combineert onderzoek in de voorste gelederen met de uitvoering van Europees gefinancierde projecten op het gebied van maatschappelijk welzijn en presenteert hoogwaardige ervaring op gebieden als cultuurbehoud, armoedebestrijding, handicaps, inclusief onderwijs, digitalisering, gendergelijkheid, gezondheidszorg, milieu en klimaatbescherming. Het doel van XP is oplossingen te bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen, waarbij de nadruk ligt op vraagstukken betreffende kwetsbare sociale groepen (vluchtelingen, immigranten, werklozen, mensen met een laag inkomen, enz). Centraal in de XP-acties staan de bevordering van innovatie en functionele integratie van de door de ICT geboden mogelijkheden.

Research and Education in Social Empowerment and Transformation- RESET CY

Met meer dan 20 jaar ervaring in zowel onderzoek als onderwijs, ontwikkelt RESET constructieve en onderwijsgerichte oplossingen voor de meest veeleisende maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. RESET investeert in de creatie, evolutie en revolutie van sociaal gedreven concepten, systemen en praktijken die menselijkheid vooropstellen. Onze organisatie versnelt en versterkt positieve lokale, nationale, regionale en wereldwijde veranderingen door de kracht van onderzoek en onderwijs. Wij streven naar sociale ontwikkeling door het bevorderen van vrede en rechtvaardigheid, diversiteit en tolerantie, en zowel integratie als re-integratie. Het doel van RESET is het bevorderen van een rechtvaardige en vreedzame wereld door middel van onderwijs, herstelgerichte dialoog, ontwikkeling van vaardigheden onder professionals en kwetsbare groepen, en constructieve actie. RESET werkt nauw samen met regeringen, lokale gemeenten, NGO’s, commerciële entiteiten en onderwijsinstellingen om marktgerelateerde, sociale, economische en culturele uitdagingen aan te pakken.

RESET gelooft dat de drie pijlers van ons werk, Onderzoek & Onderwijs, Workshops Herstelgerichte Dialoog en Training, kunnen leiden tot creatieve oplossingen die een significante verandering teweegbrengen in het sociale weefsel van elke samenleving. Het RESET team bestaat uit ervaren, volledig uitgeruste onderzoekers, trainers, opleiders, projectmanagers, webontwikkelaars en grafisch ontwerpers. De expertise ligt op het gebied van jeugd, beroepsonderwijs en -opleiding, integratie van migranten, initiatieven vanuit de gemeenschap, onderwijs/e-learning, sociale innovatie, projectmanagement, herstelgerichte dialoog, preventie van radicalisering, drugseducatie, sociale en creatieve empowerment, en conflictoplossing.

Akademie Klausenhof

Akademie Klausenhof (AK) is een internationaal opleidingscentrum voor jongeren en volwassenen (beroepsopleiding en bijscholing, volwasseneneducatie). AK is een naamloze vennootschap zonder winstoogmerk (gGmbH / katholieke stichting). AK richt zich op beroepsopleidingen voor werklozen en jongeren met een (leer)handicap, tweedekansonderwijs en integratiecursussen voor migranten/vluchtelingen, jeugdzorg, internationale taalcursussen (Duits als vreemde taal), burgerschapsonderwijs, management, IT, basisvaardigheden en Europese projecten. AK kan ongeveer 550 internaatplaatsen bieden en heeft 325 werknemers. De academie heeft twee hoofdlocaties met volledig pension, leer- en recreatiefaciliteiten in Dingden en Rhede. Er zijn ongeveer 750-800 deelnemers per dag, meer dan 800 cursussen/seminaries en ongeveer 150 verschillende cursussen in een jaar met in totaal meer dan 7.000 gasten van over de hele wereld per jaar. De missie van Ak is meer dan alleen kennisoverdracht. Het concept is gebaseerd op de overtuiging dat leren ook mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van een sterke persoonlijkheid die zelfsturend handelen mogelijk maakt.