Les 1 Bacteriën

  • Bacteriën zijn organismen die bestaan uit een enkele cel.
  • Bacteriën vind je overal.
  • Bacteriën kunnen ziekte veroorzaken bij dieren, planten of mensen.
  • Een bacteriële cel bestaat uit een capsule, celwand, plasmamembraan, cytoplasma, DNA, ribosomen, flagellum en pilli.
  • Sommige bacteriën zijn schadelijk en sommige zijn gunstig voor ons lichaam.
  • Bacteriën die ziekte veroorzaken, worden pathogeen genoemd.
  • Voorbeelden van nuttige bacteriën: onze darm bevat bacteriën die ons lichaam helpen om goed te werken.
  • Voorbeeld van ziekten veroorzaakt door bacteriën: cholera, difterie, dysenterie, builenpest, longontsteking, tuberculose, tyfus, …
  • Antibiotica worden gebruikt om ziekten die veroorzaakt worden door bacteriën te behandelen. Verhoogd of verkeerd gebruik van antibiotica kan de bacteriën resistent en moeilijker te behandelen maken.