Les 1 Inleiding

De gezondheidsproblemen van vluchtelingen en migranten zijn vergelijkbaar met die van de rest van de bevolking.

Er is echter een verscheidenheid aan gezondheidsproblemen in de immigrantengroepen die verband houden met de reden voor immigratie.

Degenen die migreerden voor werk, familie en studieredenen rapporteren betere gezondheidsresultaten in vergelijking met vluchtelingen die migreerden om asiel aan te vragen vanwege politieke redenen, oorlog of terrorisme.

  • mobiliteit;
  • taal- en cultuurverschillen;
  • gebrek aan kennis van de lokale gezondheidszorgdiensten;
  • beperkte beschikbaarheid voor publiek en privaat gefinancierde gezondheidszorgprogramma’s.

Source: Freepik.com

Immigranten of vluchtelingen komen vaak uit gemeenschappen die getroffen zijn door economische crisis, conflicten of oorlog en ondernemen lange, uitputtende procedures en /of reizen die hun risico op ziekten vergroten.

Slechte leefomstandigheden, suboptimale hygiëne in het nieuwe land hebben ook invloed op de gezondheid van immigranten.

In dit hoofdstuk zullen de meest voorkomende gezondheidsproblemen onder deze bevolking worden behandeld.

  • accidentele verwondingen en onderkoeling (voornamelijk voor de nieuw aangekomen vluchtelingen)
  • gastro-intestinale aandoeningen en luchtweginfecties (voornamelijk voor de kinderen)
  • cardiovasculaire gebeurtenissen (hypertensie)
  • zwangerschaps- en bevallingsgerelateerde complicaties (voor de vrouwelijke immigranten)
  • (niet)overdraagbare ziekten (bijv. diabetes, kanker, HIV, enz.)
  • psychische stoornissen (bijv. posttraumatische stoornis, depressie, enz.)