Les 1 Inleiding

Determinanten van gezondheid – Een praktische aanpak!

Wat is uw definitie van “sociaal-economische status”?

Wat kunnen de effecten zijn van een lage sociaaleconomische status op de gezondheid?

Sociaal-economische status (SES) verwijst naar het opleidingsniveau, inkomen en beroep van een persoon.

Lage SES verwijst meestal naar personen met lage onderwijsprestaties en / of een laag gezinsinkomen.

Lage SES is een belangrijke determinant voor toegang tot gezondheidszorg, tot goede voeding, tot onderdak, tot werk en tot andere elementen die de levensstandaard van een individu bepalen.

Daarom lopen lagere sociaaleconomische groepen een groter risico op een slechte gezondheid.

 • Werklozen en onverzekerden
 • Gezinnen met een laag inkomen
 • (Ex)gevangenen
 • Eenoudergezinnen
 • Kinderen, jongeren en vrouwen
 • Personen met een handicap

Met een laag SES heeft men een verhoogd risico op fysieke en mentale afwijkingen, chronische ziekte, hogere mortaliteit en lagere levensverwachting.

 • focussen op de gezondheidsproblemen van lage sociaal-economische groepen
 • de gezondheidsproblemen indelen in fysiek en mentaal
 • het verband tussen lichamelijke en geestelijke stoornissen benadrukken
 • informatie verstrekken over een specifieke groep mensen (bijv. mensen met een handicap, eenoudergezinnen)
 • armoede;
 • onbetrouwbaar vervoer;
 • gebrek aan verzekering en -dekking op voorschrift;
 • onvermogen om diensten en benodigdheden te kopen of om diëten aan te passen;
 • ondermaatse behuizing die mogelijk geen koeling, privacy of adequate badfaciliteiten heeft.