Les 1 Inleiding

Do all people have equally access to healthcare?

https://www.youtube.com/watch?v=R_orZHdEYNc

Gezondheid draagt bij aan het financiële en sociale welzijn van mensen en bepaalt hun sociaaleconomische status.

Het bestaan van ongelijkheden tussen mensen/sociale klassen of zelfs tussen landen kan van invloed zijn op de gezondheidstoestand van mensen.

Economische ongelijkheid lijkt te leiden tot slechtere gezondheidsresultaten.

Dit hoofdstuk zal:

  • focussen op het begrip kwetsbaarheid
  • enkele nuttige definities op het gebied van gezondheid geven
  • kort de effecten van Covid-19 op kwetsbare bevolkingsgroepen presenteren en de verschuiving naar digitalisering benadrukken
  • een aantal Europese acties op het gebied van gezondheid introduceren