Les 1 Introductie

De maternale gezondheid is van groot belang, omdat ze de gezondheid van moeder en pasgeboren kind garanderen. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen na migratie vaak te maken hebben met obstakels tijdens hun zwangerschap en bevalling. Bovendien is er een hogere perinatale en kindersterfte voor bij migrantenkinderen opgemerkt. Lage SES-families hebben vaak dezelfde problemen, met soortgelijke gevolgen. Het is duidelijk dat zwangerschap en moederschap zijn een positief en unieke ervaring moeten zijn voor moeders en baby’s in elk deel van de wereld! Het volgen van eenvoudige stappen en regelmatige artsenbezoeken kan vele complicaties verhinderen, resulterend in een gezonde moeder en een kind.

„Elke dag sterven er ongeveer 7,000 pasgeborenen. In 2019 stierven naar schatting 2.4 miljoen pasgeborenen wereldwijd.”

„Wereldwijd sterven er dagelijks ongeveer 810 vrouwen aan vermijdbare complicaties die verband houden met zwangerschap of bevalling.”

„Als de huidige trends aanhouden, zullen er tussen 2020 en 2030 naar verwachting 48 miljoen kinderen onder de vijf jaar sterven, waarvan de helft pasgeborenen.”

Daarom is het belangrijk dat je leert wat de uitdagingen zijn om een veilige omgeving te creëren voor je baby in en buiten je buik!

Source : https://pixabay.com 

Definities: 

Maternale gezondheid:

Verwijst naar de gezondheid van vrouwen tijdens zwangerschap, bevalling en de postnatale periode.

Neonatale gezondheid:

Is de gezondheid van de baby gedurende de eerste levensmaand

Gezondheid van de baby:

Verwijst naar de gezondheid status gedurende het eerste levensjaar.

Discover what happens during your pregnancy