Les 1 Introductie

De gezondheid van kinderen is fundamenteel in elke maatschappij, daarom is het belangrijk om deze te behouden en te verbeteren.

Helaas zijn er veel gezondheidsproblemen voor kinderen, zoals overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten, voedingsproblemen en mentale en gedragsproblemen. Al deze problemen moeten worden aangepakt, omdat ze een belemmering vormen voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

We moeten er rekening mee houden dat meer dan de helft van de sterfgevallen van kinderen te wijten is aan omstandigheden die kunnen worden voorkomen of behandeld voordat ze een fatale afloop hebben.

Find out children’s mortality rate in various countries 

Kinderen in migrantengezinnen of gezinnen met lage SES, zijn gevoeliger zijn voor bepaalde ziekten.

Risicofactoren voor de gezondheid van kinderen

Kinderen van migranten/vluchtelingen:  

Kinderen in families met lage SES

 • Beperkte toegang tot gezondheidszorg en tandheelkundige zorg
 • Gezondheidsverschillen in het land van herkomst (bijv. gebrek aan prenatale screening)
 • Infecties
 • Voedseltekort
 • Ervaring met geweld en trauma (bijv. oorlog, uitbuiting, scheiding van familie)
 • Voedseltekort
 • Infectieziekten
 • Acuut letsel
 • Blootstelling op zee
 • Scheiding tussen ouder en kind
 • Ervaring met geweld, uitbuiting, gevangenschap
 • Gebrek aan gezondheid en tandheelkundige zorg
 • Obstakels voor toegang tot zorginstellingen (bijv. onbekendheid met het zorgsysteem)
 • Obstakels voor toegang tot onderwijs
 • Sociaal isolement
 • Dagelijkse stressoren (bijv. economische instabiliteit, instabiele huisvesting)
 • Geestelijke gezondheidsproblemen
 • Beperkte toegang tot zorginstellingen
 • Minder preventieve zorgen
 • Ongezonde levensomstandigheden
 • Meer risicogedrag
 • Lager niveau van geletterdheid van het gezin
 • Dagelijkse stressoren (bijv. economische strijd)

Source: https://unsplash.com