Les 1 Relevantie en belang van mentale gezondheid

Mentale gezondheid is in veel samenlevingen nog steeds een taboeonderwerp. Als gevolg daarvan vinden veel mensen het nog steeds moeilijk om over hun mentale gezondheidsproblemen te praten en de juiste hulp te krijgen. Getroffenen schamen zich vaak of hebben een verkeerd beeld van mentale ziekte.

Het zou ieders doel moeten zijn om hun eigen houding ten opzichte van psychologische problemen te veranderen, opener en toleranter te zijn en over hun eigen problemen en moeilijkheden, gevoelens en behoeften te kunnen praten. Op deze manier kunnen we samen bijdragen aan het creëren van een opener samenleving, waar mentale gezondheid niet langer een taboeonderwerp is en de manieren om hulp te krijgen breed toegankelijk en transparant worden.

De grootste uitdaging voor mensen die door een mentale ziekte worden getroffen is het nemen van de stap om professioneel advies en hulp in te winnen. Bij gebrek aan steun kunnen de symptomen echter verergeren, wat kan leiden tot sociale terugtrekking, isolatie, zelfverwonding en zelfmoord.

Video: How to spot signs of mental disorders