Les 1 Wat is een vaccin

  • Vaccin – gemaakt van kleine porties verzwakt of dood organisme dat ziekte kan veroorzaken. Vaccins maken ons lichaam klaar voor een snelle reactie op een ziekte of zelfs volledige bescherming tegen een ziekte.
  • Doel: Vaccins hebben tot doel een specifieke bescherming te creëren tegen een specifiek ziekteverwekkend micro-organisme zonder het gevaar om de ziekte op te lopen.
  • Vaccinatie leidt tot immunisatie.
  • Verschillende soorten vaccins kunnen worden gemaakt om dezelfde ziekte te bestrijden.

BELANGRIJK

  • Niet-gevaccineerde mensen zijn ook beschermd omdat de meeste mensen zijn gevaccineerd in de bevolking, dit resulteert in vermindering van de verspreiding van de ziekte.
  • Naarmate een ziekte verdwijnt, wordt het belang van vaccinatie niet benadrukt voor het publiek, zodat minder mensen worden gevaccineerd en dit de verspreiding van de ziekte kan vergroten.
  • Groepsimmuniteit zal DALEN in geval van een afname van het aantal vaccinaties.