Les 2 Anti-vaccinatie beweging

 • Immunisatiepraktijken vonden over de hele wereld plaats vóór de ontwikkeling van vaccins.
 • Immunisatiepraktijken leidden ook tot controverses onder de bevolking.
 • Door de eeuwen heen beweren sommigen dat vaccins hun persoonlijke, politieke of religieuze rechten schaden of schenden.
 • De eerste verschijning van antivaccinatiesentimenten dateert uit de 18e eeuw.
 • In de jaren 1790 ontwikkelde Edward Jenner het pokkenvaccin. Het verving andere immunisatiepraktijken omdat het de immuniteit op een veiligere en effectievere manier verbeterde.
 • De vaccinatiewet werd aangenomen in Groot-Brittannië en als reactie hierop werd de Anti-Vaccinatiebond opgericht.
 • Het pokkenvaccin werd verplicht gesteld voor kinderen jonger dan 14 jaar. Als reactie hierop werd de Anti-verplichte Liga opgericht.
 • Tegelijkertijd vormden zich ook in de VS snel anti-vaccinatiebewegingen.
 • Ontwikkeling van verschillende vaccins zoals vaccins tegen hondsdolheid, toxoïde, difterie, kinkhoest, polio, mazelen, bof en rode hond.
 • De antivaccinatiebeweging had dezelfde overtuigingen voor de bovenstaande vaccins
 • er werd een studie gepubliceerd waaruit bleek dat in de loop van 11 jaar, 36 kinderen neurologische complicaties ontwikkelden 24 uur nadat ze het vaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest hadden gekregen. Later bleek dat de onderzoekers de kinderen niet opvolgden.
 • De studie veroorzaakte echter een golf van protesten en leidde tot verdere controverse die leidde tot een afname van kinkhoestvaccinaties. Als gevolg hiervan vond een kinkhoestuitbraak plaats.
 • Beroemdheden steunden anti-vaccinatiebewegingen en versterkten hun steun.
 • Diverse film- en tv-figuren presenteerden zich als experts zonder enige medische achtergrond of kennis te hebben
 • de beschuldigingen stegen met betrekking tot de DTaP- en hepatitis B-vaccins. De DTaP was gekoppeld aan kinderhandicaps, terwijl beide vaccins verband hielden met DTaP en wiegendood (SIDS).
 • er werd beweerd dat de rubella-, mazelen- en bofvaccins verband hielden met neurologische aandoeningen bij kinderen zoals bijvoorbeeld autisme.
 • Het bleek dat de beweringen van de studie onjuist waren, maar verschillende mensen geloven deze beweringen nog steeds.

Zelfs tot op de dag van vandaag is er veel verkeerde informatie en vals ‘bewijs’ tegen vaccinaties.

Sociale media helpen de anti-vaccinatiebeweging nog meer, omdat ze hun publiek rechtstreeks kunnen aanspreken en triggeren.