Les 2 Geestelijke gezondheid

Les 2a: Depressie

Depressie is een wereldwijde ziekte die meer dan 5% van de volwassenen ouder dan 60 jaar treft.

Symptomen verschijnen bijna elke dag gedurende ten minste 2 weken en omvatten:

 • het gevoel van verdriet;
 • prikkelbaarheid;
 • het verlies van plezier of interesse in activiteiten;
 • slechte concentratie;
 • schuldgevoelens of een laag zelfbeeld;
 • wanhoop voor de toekomst;
 • gedachten over de dood of zelfmoord;
 • verstoorde slaap;
 • veranderingen in eetlust of gewicht
 • zich moe voelen of weinig energie hebben.

Afhankelijk van de symptomen en hun ernst, evenals de impact die ze op een persoon hebben, kan een depressieve episode worden gecategoriseerd als mild, matig of ernstig.

 • Mensen die op een bepaald moment in hun leven moeilijkheden hebben doorgemaakt (zoals werkloosheid, rouw, traumatische gebeurtenissen).
 • Hart- en vaatziekten kunnen leiden tot depressie en vice versa.
 • Preventieprogramma’s in de gemeenschap verminderen depressie.
 • Oefenprogramma’s voor ouderen kunnen ook effectief zijn in het voorkomen van depressie.
 • Gedragstherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Interpersoonlijke psychotherapie
 • Antidepressiva

Les 2b: Dementie

Dementie is geen specifieke ziekte. Het is een syndroom dat geleidelijk leidt tot een afname van de cognitieve functie. Het is een algemene term die een groep symptomen beschrijft.

Het ontwikkelt zich anders in elk individu, afhankelijk van de reeds onderliggende ziekten en de bestaande cognitieve functie van het individu.

 • Leeftijd
 • Depressie
 • Sociaal isolement
 • Laag opleidingsniveau
 • Cognitieve inactiviteit
 • Luchtverontreiniging

Er is ook dementie op jonge leeftijd (met symptomen vóór de leeftijd van 65) tot 9% van de gevallen.

 • Lichaamsbeweging
 • Onthouding van roken
 • Onthouding van overmatig alcoholgebruik
 • Evenwichtige voeding
 • Constant lichaamsgewicht
 • Juiste bloeddruk
 • Goede cholesterol
 • Goede bloedsuikerspiegel (diabetes vermijden)

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie, een algemene term voor geheugenverlies en andere cognitieve vaardigheden die ernstig genoeg zijn om het dagelijks leven te verstoren.

 • Er is geen remedie voor de ziekte van Alzheimer.
 • Er wordt onderzoek gedaan naar behandelingen.
 • Zorg/Empowerment (voor zowel ouderen als mantelzorgers) zoals: vroege diagnose voor beter management, optimalisatie van lichamelijke gezondheid, kennis, behandeling van onderliggende ziekten, informatievoorziening aan mantelzorgers.

Dementie heeft wel invloed op de geestelijke gezondheid, maar het is geen psychische aandoening.
Integendeel, het is een aandoening van de hersenen die geheugenverlies en communicatieproblemen kan veroorzaken.

Mensen met de diagnose van de ziekte van Alzheimer kunnen vergelijkbare eigenschappen vertonen als mensen met een psychische aandoening.
De ziekte van Alzheimer wordt echter nauwkeuriger gedefinieerd als een hersenziekte, met name een progressieve neurodegeneratieve aandoening.