Les 2 Geestelijke gezondheid

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die wordt veroorzaakt door een angstaanjagende gebeurtenis – het ervaren of er getuige van zijn.

Symptomen kunnen flashbacks, nachtmerries en ernstige angst zijn, evenals oncontroleerbare gedachten over de gebeurtenis en kunnen worden ingedeeld in vier groepen:

Source: Freepik.com
 • opdringerige herinneringen;
 • vermijding;
 • negatieve veranderingen in denken en stemming;
 • veranderingen in fysieke en emotionele reacties.

Symptomen kunnen variëren in de loop van de tijd of variëren van persoon tot persoon.

PTSS kan niet alleen voortkomen uit de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat een immigrant zijn thuisland heeft verlaten (bijvoorbeeld oorlog, conflicten, armoede), maar ook uit hun ervaringen in het nieuwe land (bijvoorbeeld werkloosheid, sociale uitsluiting).

Kinderen, zelfs als ze niet direct traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, kunnen worden beïnvloed door verhalen die ouders en andere familieleden zich herinneren en opnieuw vertellen.

Les 2b: Depressie

Immigranten rapporteren significant meer depressieve symptomen, voornamelijk als gevolg van hun lagere sociaaleconomische status.

Werkloosheid, isolatie en het lange wachten in de asielaanvraag houden direct verband met depressie.

 • slaapproblemen (bijv. slapeloosheid);
 • hoofdpijn;
 • seksuele problemen;
 • pijnlijke spieren en gewrichten;
 • rusteloos;
 • rugpijn;
 • veranderingen in eetlust of gewicht;
 • spijsverteringsproblemen;
 • pijn op de borst.

Hoe beïnvloedt onbehandelde depressie het menselijk lichaam

 • gevoelens van verdriet of leegte;
 • problemen met geheugen of beslissingen;
 • risico op een hartaanval;
 • gewichtsschommelingen;
 • vermoeidheid;
 • verzwakt immuunsysteem;
 • slapeloosheid;
 • preoccupatie met de dood;
 • gevoelens van aanhankelijkheid;
 • vernauwde bloedvaten;
 • verhoogde pijngevoeligheid;
 • lagere interesse in seks.

Les 2c: Angst

De meerderheid van de vluchtelingen en immigranten wordt herhaaldelijk blootgesteld aan stress en traumatische gebeurtenissen in hun thuisland en tijdens hun reis naar veiligere gebieden.

Angststoornissen zijn naar schatting aanwezig bij 1-2 op de 10 vluchtelingen.

Ervoor zorgen dat vluchtelingen en immigranten sociale integratie in gastlanden bereiken, kan worden beschouwd als potentieel de meest invloedrijke preventiestrategie voor psychische stoornissen op het gebied van de volksgezondheid.

Risicofactoren

Vóór hervestiging:
oorlogen en andere vormen van gewapend conflict, vervolging, discriminatie of natuurrampen vóór het vertrek uit hun land.

Tijdens hervestiging:
werkloosheid, eenzaamheid, onzekerheid over asielprocedures en de toekomst, beperkte toegang tot voedsel en/of medische zorg.

Na hervestiging:
bezorgdheid over het lot van hun families, ongeacht of de families met hen emigreerden of in het land van herkomst verbleven.