Les 2 Het concept van kwetsbaarheid verkennen

Kwetsbare bevolkingsgroepen zijn groepen en gemeenschappen met een hoger risico op een slechte gezondheid als gevolg van de barrières die zij ervaren voor sociale, economische, politieke en ecologische hulpbronnen.

 • economisch achtergestelde volwassenen en kinderen (laag inkomen, onverzekerd);
 • raciale en etnische minderheden;
 • ouderen;
 • daklozen;
 • (ex)gevangenen;
 • mensen die worstelen met verslaving;
 • slachtoffers van huiselijk of gendergerelateerd geweld;
 • mensen met een handicap;
 • mensen met bepaalde medische aandoeningen (HIV), waaronder ernstige psychische aandoeningen.

Deze module richt zich op de belangrijkste gezondheidsproblemen van drie kwetsbare bevolkingsgroepen.

Immigranten

Bejaarden

Lage sociaal-economische groepen

Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek” (WHO, 2006)

De definitie van “gezondheidsgeletterdheid” tot 2020 was “de mate waarin individuen de capaciteit hebben om basisgezondheidsinformatie en -diensten te verkrijgen, te verwerken en te begrijpen die nodig zijn om de juiste gezondheidsbeslissingen te nemen” (U.S. Department of Human and Health Services).

In augustus 2020, met de release van het Healthy People 2030-initiatief van de Amerikaanse overheid, werd het bijgewerkt met betrekking tot:

 • Persoonlijke gezondheidsgeletterdheid, wat “de mate is waarin individuen het vermogen hebben om informatie en diensten te vinden, te begrijpen en te gebruiken om gezondheidsgerelateerde beslissingen en acties voor zichzelf en anderen te informeren.”
 • Organisatorische gezondheidsgeletterdheid, wat “de mate is waarin organisaties individuen op billijke wijze in staat stellen om informatie en diensten te vinden, te begrijpen en te gebruiken om gezondheidsgerelateerde beslissingen en acties voor zichzelf en anderen te informeren.”

Digitale gezondheid (e-health) verwijst naar instrumenten en diensten die informatie– en communicatietechnologie (ICT) gebruiken om preventie, diagnose, behandeling, monitoring en beheer van gezondheid en levensstijl te verbeteren” (Europese Commissie, 2019).

Digitale gezondheidsgeletterheid is het vermogen om gezondheidsinformatie uit elektronische bronnen te zoeken, te vinden, te begrijpen en te beoordelen en de opgedane kennis toe te passen op het aanpakken of oplossen van een gezondheidsprobleem” (WHO, 2017).