Les 2 Maternale gezondheidsproblemen

Zoals eerder gezegd is de gezondheid van moeders van fundamenteel belang voor een vlotte. De gezondheid van de moeder omvat prenatale zorg (zorg tijdens de zwangerschap), zorg in de arbeid en postnataal zorg (zorg na de bevalling). Elke stap van het proces is belangrijk en moet zorgvuldig worden behandeld om de gezondheid van zowel de moeder als de pasgeborene te verzekeren.

De redenen achter moedersterfte zijn vaak complicaties die zich tijdens de zwangerschap ontwikkelen. De meerderheid is te voorkomen en te behandelen.

 • Ernstige bloedingen (meestal na de bevalling)
 • Infecties (meestal na de bevalling)
 • Hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap (pre-eclampsie en eclampsie)
 • Onveilige abortus

Bovendien, infecties zoals malaria, chronische hart- en vaatziekten of diabetes kunnen de gezondheid van de moeder beïnvloeden en het risico op moedersterfte vergroten.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het beëindigen van te voorkomen moedersterfte wereldwijd één van de topprioriteiten.

Volgens de WHO sterven dagelijks ongeveer 810 vrouwen aan vermijdbare oorzaken die verband houden met zwangerschap en bevalling. Daarom is het identificeren van te voorkomen oorzaken van groot belang.

 • Vertragingen bij het inroepen van medisch advies
 • Weigering van medische interventies
 • Gebrek aan adequaat toezicht op intra-uteriene groeibeperkingen
 • Onvoldoende medicatie
 • Gebrek aan interpersoonlijke communicatie

In deze les zullen we ingaan op volgende termen:

Maternale zorg

Maternale mortaliteit

Maternale mentale gezondheid

Toegang en kwaliteit van zorgfaciliteiten

Maternale zorg

Maternale zorg is erg belangrijk omdat zo diverse complicaties vroegtijdig kunnen worden herkend en behandeld en verdere problemen kunnen voorkomen worden. Sommige mensen hebben echter grotere risico’s bij het ontwikkelen van bepaalde complicaties.

 • Zwangerschapsdiabetes
 • Eclampsie
 • Anemie
 • Mentale gezondheidsproblemen vb. postpartum depressie,
 • Abortus
 • Prematuriteit
 • Pre-eclampsie / eclampsie
 • Zwangerschapsdiabetes

Vrouwen mogen echter niet als een homogene groep worden beschouwd, omdat er veel verschillen tussen hen zijn die afhankelijk zijn van hun oorsprong en bepaalde biologische en genetische kenmerken.

Maternale mortaliteit

Moedersterfte verwijst naar de dood van vrouwen tijdens de zwangerschap, de bevalling of de eerste 42 dagen na de bevalling.

Uit verschillende studies blijkt dat vluchtelingen- en migrantenvrouwen tijdens de zwangerschap een hogere sterfte en morbiditeit hebben

 • Hypertensieve aandoeningen (voornamelijk preeclampsie en eclampsie)
 • Diepe veneuze trombose
 • Longembolie.

Find maternal mortality data in your country

Sociaal-economische status wordt beschouwd als een risicofactor voor moedersterfte. Sommige landen met een laag inkomen hebben meer dan 100 maal het moedersterftecijfer dan landen met een hoog inkomen.

Check Maternal Mortality data by income group 

 • Laag inkomen
 • Problemen met het vervoer
 • Slecht uitgeruste ziekenhuizen
 • Sociaaleconomische factoren zoals instabiele en slechte arbeidsomstandigheden, laag opleidingsniveau, geweld en gebrek aan permanente verblijfplaats
 • Sociale uitsluiting, discriminatie en chronische stress
 • Gebrek aan communicatie als gevolg van culturele verschillen, beperkt begrip en toegang tot ondersteunende diensten
 • Hogere prevalentie van ziekten als HIV of hartziekten
 • Biologische en genetische kenmerken die zich voordoen aan bepaalde ziekten zoals thalassemie
 • Slechte prenatale zorg

Sommige van deze factoren zijn fysiek, maar de meerderheid is socio-economisch.

Moedersterfte is een verwoestende uitkomst die op welke manier dan ook moet worden vermeden. Klik op de volgende link om er meer over te weten te komen: Maternal Mortality (WHO) 

Routine/preventieve consultaties

U kunt al deze algemene factoren al in een vroeg stadium ontdekken door regelmatig een professionele zorgverlener te consulteren. Snelle identificatie verbetert de resultaten van de behandeling en voorkomt verdere complicaties.

 • Beslissing om een afspraak te maken
 • Anamnese, onderzoek, bloedtesten
 • Consultatie over alles betreffende gezondheid en welzijn in het algemeen
 • Ontvangen van de resultaten
 • Instellen van een eventuele behandeling
 • Afspraken ivm. opvolging of volgende consultaties

Maternale mentale gezondheid

Mentale gezondheidsproblemen komen vaker voor dan u denkt! Als we opgroeien denken we dat zwangerschap enkel een positieve gebeurtenis is waar je het wonder van het leven kunt ervaren! Hoewel dit zeker waar is, moet je nooit vergeten dat tijdens de perinatale periode je lichaam fysiek en emotioneel verandert en nieuwe zorgen en bekommernissen de kop op steken. Daarom is er een grote kans dat je een aantal negatieve gevoelens ervaart, naast de positieve. Maar wees alert, als dit gevoel groeit en het je leven begint te beïnvloeden, dan heb je misschien te maken met een mentaal gezondheidsprobleem. Wees niet bang, want ongeveer een op de vijf vrouwen ontwikkelt perinatale geestelijke gezondheidsproblemen!

 • Perinatale depressie (prenataal en postnataal)
 • Perinatale angst
 • Perinatale obsessieve compulsieve stoornis (OCD)
 • Postpartum psychose
 • Postpartum post-traumatische stressstoornis (PTSD)

Postnatale depressie heeft de hoogste frequentie van alle mentale gezondheidsprobleme. Als postnatale depressie niet behandeld wordt, kan het zelfs leiden tot zelfmoord. Ook kinderen van depressieve moeders ervaren vaker slechte fysieke, cognitieve en emotionele gezondheid.

Source: https://pixabay.com  

 • Reeds bestaande psychologische problemen
 • Slechte gezondheidstoestand
 • Voedingsproblemen
 • Socio-economische moeilijkheden en stressoren, zoals leven in overvolle accommodatie, huiselijk geweld, zware arbeidsomstandigheden, ongeplande zwangerschap en ontoereikende sociale steun.
 • Problematische integratie in het gastland (voor migrantenvrouwen/vluchtelingenvrouwen)

Source: https://unsplash.com 

 • Het internaliseren van symptomen en aandoeningen zoals depressie en angst
 • Slechte sociale en emotionele vaardigheden
 • Onveilig gevoel
 • Taal- en cognitieve stoornissen

Paternale mentale gezondheid bij migranten/vluchtelingen

 • Een speciale vermelding over de mentale gezondheidsstatus van migrant/vluchtelingenvaders.
 • Zij moeten over het algemeen het grootste deel van de bovengenoemde zware omstandigheden aanpakken, naast de traditionele verantwoordelijkheden van de bescherming en ondersteuning van het gezin. Bovendien beïnvloeden ze ook direct de groei en ontwikkeling van hun kinderen.
 • Uit onderzoek is gebleken dat mannen van vluchtelingen een groot risico lopen om een reeks psychologische en fysieke problemen te ontwikkelen :
 • PTSD
 • Depressie
 • Angst
 • Musculoskeletale ziekte
 • Ademhalingsziekte
 • Hart- en vaatziekten
 • Infectieziekte

Daarom moeten vaders ook regelmatig de dokter bezoeken en in gedachten houden dat gezond zijn een belangrijke invloed heeft op hun kinderen!

Als u meer wilt weten over mentale gezondheid, raadpleeg dan module 5: Geestelijke gezondheid

Toegankelijkheid van gezondheidszorg

Toegang tot perinatale gezondheidszorg is vaak moeilijk voor vrouwen. Perinatale zorg omvat routinematige zorg en specialistische zorg. Toegang tot perinatale zorg kan problemen identificeren en voorkomen. Er zijn een aantal factoren die verband houden met beperkte toegang tot gezondheidszorg, zoals:

 • Gebrek aan bewustzijn, kennis en begeleiding over wanneer, waar en hoe een zorginstelling te bezoeken
 • Misvattingen
 • Persoonlijke overtuigingen over risico en veiligheid
 • Gebrek aan motivatie
 • Economische moeilijkheden betreffende directe en indirecte kosten
 • Angst voor medische ingrepen bij de bevalling om veel verschillende waargenomen en praktische redenen
 • Migratie (bijv. communicatiebarrières)

Kwaliteit van de zorg

Een slechte kwaliteit van de zorg kan een belangrijke reden zijn tot perinatale complicaties. Problemen als lange wachttijden en een gebrek aan voldoende arbeidskrachten in de gezondheidszorg zijn problematisch en kunnen de gezondheid negatief beïnvloeden.

Find out the global delivery care coverage and trends

Studies tonen aan dat bij migrantenvrouwen de kwaliteit van de zorg minder goed is. Vluchtelingen- en migrantenvrouwen meldden minder snelle diagnose en behandeling van zwangerschapscomplicaties en ervaren minder respect en begrip en voelen zich soms gediscrimineerd. Vooroordelen en stereotypering door professionals in de gezondheidszorg zorgen ervoor dat vrouwen zich over het hoofd gezien voelen als gevolg van culturele en psychosociale factoren.

Hoe kan ik omgaan met het gebrek aan toegankelijkheid en de lage kwaliteit van de zorg?

 1. U kunt contact opnemen met vrienden, familie of lokale autoriteiten om te weten te komen welke gezondheidszorgdiensten voor u beschikbaar zijn. Als u verloren loopt in papierwerk en regelgeving aarzel dan niet om hulp te vragen.
 2. U kunt de geplande bezoeken altijd bijwonen met een familielid of een vriend om u comfortabeler en veiliger te voelen. Als u communicatiebarrières hebt, aarzel dan niet om een vertaler te vragen of iemand bij u te hebben die u kan helpen.
 3. Laat u niet ontmoedigen door financiële moeilijkheden. Het merendeel van de gezondheidszorgsystemen biedt diensten aan, ongeacht de financiële capaciteit van de patiënt. Daarnaast kunt u zoeken naar organisaties die medische en andere diensten aanbieden aan bevolkingsgroepen die beperkte toegang hebben tot medische zorg.
 4. Als u respectloos gedrag of discriminatie ervaart, kan u dit bespreken met de zorgprofessional, zijn ledinggevende of een officiële klacht indienen bij de lokale autoriteiten.
Source : https://unsplash.com
 • Jonger dan 20 jaar
 • Economische moeiljikheden
 • Alleenstaande moeders
 • Ongeplande zwangerschap
 • Laag opleidingsniveau
 • Gebrek aan ziektekostenverzekering
 • Meerdere kinderen hebben
 • Culturele verschillen

* Culturele verschillen kunnen een obstakel vormen bij het accepteren van praktijken voor, na en tijdens de zwangerschap die tegen hun overtuigingen indruisen.

Deze factoren kunnen leiden tot sociaal isolement en daardoor het risico van negatieve perinatale resultaten vergroten.

Als u in een van deze categorieën thuishoort, wees dan extra alert op tekenen van negatieve gevoelens ten aanzien van de gezondheidszorg. U moet altijd in gedachten houden dat u en uw kind, ongeacht uw leeftijd, uw sociale en financiële achtergrond of uw etniciteit, een gezonde en welvarende toekomst verdienen!

Je moet altijd in gedachten houden dat tegenwoordig ook digitale gezondheidsdiensten beschikbaar zijn in de meeste landen. Digitale gezondheidsopties zijn gemakkelijker toegankelijk, omdat ze taal-, en financiële belemmeringen omzeilen, waardoor ze een geweldig alternatief vormen voor traditionele gezondheidsconsultatie.

Kijk eens naar de online gezondheidsbronnen in uw land en ontdek de beschikbaarheid van dergelijke hulpmiddelen.

Source : https://pixabay.com