Les 2: Wat is Digitale Geletterdheid?

Een van de meest bekende definities is die van Paul Gilster, die de term digitale geletterdheid definieert als het vermogen om de informatie die via computers wordt gepresenteerd te begrijpen en te gebruiken. Het gaat om het vermogen om met betekenis te lezen en te begrijpen wat er op een computerscherm te zien is bij het gebruik van het netwerkmedium. Het vereist niet alleen het vermogen om informatie te vinden, maar ook het vermogen om die informatie in het persoonlijke leven toe te passen.10.