Les 3 Besmettelijke ziekten

Overdraagbare ziektes worden van de ene persoon naar de andere verspreid door fysiek contact met een geïnfecteerde persoon, rechtstreeks contact met een besmet oppervlak, door de lucht of door een beet (van een insect of dier). De afgelopen jaren zijn sanitaire voorzieningen, voedselcontrole, vaccins en antibiotica erin geslaagd besmettelijke ziekten te beperken. Maar sociaaleconomische, gedrags- en milieufactoren én reizen en migratie leiden tot de verspreiding van deze ziekten.

Source: https://unsplash.com   

  • Slechte behuizingen
  • Ontoereikende hygiënische omstandigheden
  • Gebrek aan hygiëne
  • Beperkte toegang tot gezondheidszorg
  • Ondervoeding, roken, stress (wat resulteert in een lagere infectieweerstand)

Helaas zijn bepaalde mensen door sociaaleconomische factoren gevoeliger voor infectieziekten.

Migrantenkinderen worden vaker blootgesteld aan infecties van de luchtwegen en maag-darmen, en bijkomend aan chronische infecties zoals tuberculose, hepatitis B en C, Malaria, intestinale parasieten en syfilis.

Kinderen die uit lage SES-families komen hebben een hoger risico op HIV/AIDS, tuberculose en malaria.

Het volgen van fundamentele hygiëneregels en vaccinatieschema’s zijn twee goede methoden zijn om besmettelijke ziekten te bestrijden.

Het World Water Development Report van de VN uit 2021 onderstreept het recht op schoon water en sanitatie door een billijke toegang tot water, sanitatie en hygiëne, omdat dit essentieel is voor gezondheid en welzijn. Het is geen wonder dat “Clean water and Sanitation” de zesde plaats inneemt in de 17 Sustainable Development Goals die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld.

Niettemin hebben sommige gezinnen in armoede nog steeds geen toegang tot de basisinfrastructuur op het gebied van hygiëne, terwijl de vluchtelingenbevolking de hele jaren voortdurend groeit. Bovendien hebben accommodatiemogelijkheden die vluchtelingen worden aangeboden vaak slechte hygiënische omstandigheden die hun gezondheid bedreigen.

Het ontbreken van schone waterbronnen en elementaire sanitaire voorzieningen kan leiden tot overdraagbare ziekten. Bovendien leiden slechte hygiëne en fecale-orale ziekten tot elkaar, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat die mogelijk een epidemische crisis kan veroorzaken.

Click here to learn more about the “Clean Water and Sanitation” goal

Source: https://www.who.int/multi-media/details/health-promotion-1

Het is een feit dat economische moeilijkheden of migratie toegang tot de gezondheidszorg bemoeilijken, omdat ouders prioriteiten moeten stellen. Vaccinatie is echter zeer belangrijk voor kinderen, omdat het hen beschermt tegen diverse ernstige ziekten. Daarom moeten kinderen die niet of gedeeltelijk gevaccineerd zijn extra shots krijgen om te voldoen aan nationale vaccinatieschema’s.

Source:  https://pixabay.com

Voor de volgende ziekten zijn lage vaccinatiepercentages aangetoond:

  • Hepatitis B
  • Mazelen, rubella
  • Varicella
  • Tetanus en difterie