Les 3: Componenten van Digitale Geletterdheid

Toegang: weten over en weten hoe informatie te verzamelen en/of op te halen.

Beheren: het toepassen van een bestaand organisatie- of classificatieschema.

Integreren: het interpreteren en weergeven van informatie. Het gaat om samenvatten, vergelijken en contrasteren.

Evalueren: oordelen vellen over de kwaliteit, relevantie, nut of de efficiëntie van informatie.

Creëren: het genereren van informatie door het aanpassen, toepassen, ontwerpen, beleggen of schrijven van informatie.