Les 3 Covid-19 en kwetsbaarheid

De COVID-19-pandemie en de daaropvolgende economische recessie hebben de fysieke en mentale gezondheid van de hele bevolking beïnvloed, maar in een andere mate.

De gevolgen waren duidelijker voor het mentale en psychologische welzijn van kwetsbare bevolkingsgroepen en eerstelijns gezondheidswerkers, die symptomen hebben ervaren van:

  • distress (vooral sterk onder zorgmedewerkers);
  • depressie;
  • angst;
  • zelfmoordgedachten/zelfbeschadiging.

Deze symptomen worden voornamelijk geassocieerd met:

  • risico op infectie, quarantaine of zelfisolatie;
  • angst voor de dood;
  • traumatische ervaringen van plotseling verlies van levens of levensonderhoud binnen gezinnen en gemeenschappen;
  • werkloosheid en economische instabiliteit.

Acties van de Europese Unie op het gebied van gezondheid:

Het actieplan ter verbetering van de paraatheid en respons op het gebied van de volksgezondheid in de Europese regio 2018-2023 van de WHO heeft tot doel de nationale en regionale capaciteiten te versterken om bedreigingen en noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid effectief te voorkomen, voor te bereiden, op te sporen en erop te reageren en steun te verlenen aan getroffen landen.

Eu4Health 2021-2027 – een visie voor een gezondere Europese Unie is het ambitieuze antwoord van de EU op COVID-19. De belangrijkste doelstellingen zijn:

Source: https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health-2021-2027-vision-healthier-european-union_en

De gezondheid in een oogopslag: Europa 2020 

is een initiatief dat de Europese Commissie in 2016 heeft gelanceerd om de EU-lidstaten te monitoren en bij te staan bij het verbeteren van de gezondheid van hun burgers en de prestaties van hun gezondheidsstelsels.

Levensverwachting bereikt nu 81 jaar

Belangrijkste doodsoorzaken: hart- en vaatziekten, kanker

Grote ongelijkheden in levensverwachting blijven bestaan op vlak van geslacht en sociaaleconomische status