Les 3 Emotionele en sociale ondersteuning

Wanneer ouderen een of andere vorm van invaliditeit beginnen te ontwikkelen, hebben ze steeds meer behoefte aan emotionele steun. In het algemeen biedt familie emotionele hulp en connectie tussen familieleden.

Zorgverleners moeten opgeleid zijn om psychologische ondersteuning te kunnen bieden en aandacht te hebben voor eventuele mentale gezondheidsproblemen bij de oudere.