Les 3 Medicatie

In sommige gevallen is medicamenteuze ondersteuning nodig bij de behandeling van mentale aandoeningen. Deze groep geneesmiddelen wordt psychotrope geneesmiddelen genoemd. Dit zijn stoffen die bepaalde metabolische processen in de hersenen beïnvloeden en zo de mentale staat veranderen – deskundigen spreken over psychoactieve of -tropische effecten. Zoals hierboven al is besproken, worden bij ernstige mentale ziekten boodschappersstoffen in de hersenen niet correct verwerkt en overgedragen. Dit kan worden ondersteund door het toedienen van medicijnen. Het type medicatie, de dosering en de duur van het gebruik zijn individueel en worden besproken met de arts of psychiater en regelmatig gecontroleerd, ook door middel van bloedonderzoeken.

Bij het gebruik van medicijnen is het belangrijk om in contact te blijven met de behandelende arts over eventuele afwijkingen en mogelijke bijwerkingen. Onafhankelijke medicatie of stopzetting van het advies van de arts kan grote gevolgen hebben.

Wat de antidepressiva betreft, die ook tot de groep psychotrope geneesmiddelen behoren, moet worden opgemerkt dat ze vaak bijdragen aan het activeren van patiënten. Dit heeft ook het gevolg dat toenemende activiteit kan leiden tot meer suïcidale handelingen, omdat de drive om dit te doen hoger is dan voorheen.