Les 3 Psychoeducatie- Je mentale gezondheid beter begrijpen

Psychoeducatie is noodzakelijk om een beter mentaal gezondheidsmanagement te creëren. Psychoeducatie betekent dat patiënten en hun familieleden moeten worden geïnformeerd over mentale aandoeningen om inzicht te krijgen in de aandoening die het begrip verbetert.

Niet alleen de getroffenen zelf worden getroffen. Mentale gezondheid heeft ook invloed op het sociale netwerk, familie en vrienden, collega’s etc.. Een depressief persoon reageert bijvoorbeeld op een manier die zijn omgeving afwijst of vermijdt. Of de sociale cirkel merkt op dat er iets mis is met de mentaal zieke persoon en reageert hierop op een overbeschermende, boze of angstaanjagende manier, die de getroffen persoon op zijn beurt verder in isolement drijft.

Daarom is het belangrijk om psychoeducatie te oefenen in het omgaan met mentale gezondheid.

Zie ook het hoofdstuk zelfzorg voor methoden om zelf psychoeducatie te krijgen, maar houd er rekening mee dat deze informatie alleen maar het proces van een therapie ondersteunt en daarom beter wordt gedaan door de hulp van een professional. Psychoeducatie is ook een belabngrijk onderdeel van de ehandeling.

Oefening

Empathie is het vermogen om de gevoelens van een ander te begrijpen en te delen. Dus als we het hebben over mentale stoornissen, is empathie een belangrijk onderdeel van het in contact zijn met mensen met een verstandelijke beperking. Empathie helpt je om de situatie beter te begrijpen en in te leven. Je kunt je empathie trainen, bijvoorbeeld met deze oefening in aanvulling op een psychoeducatie. Maar ook, als je zelf met mentale uitdagingen worstelt, kun je deze oefening op je eigen doen om een beter begrip van jezelf op te bouwen.

Vraag naar iemends gevoelens en neem dat serieus, ga dieper in een onderwerp met verdere vragen en laat zien dat je luistert. Stel een eerlijke en betrouwbare basis en relatie voor waar emoties openlijk kunnen worden bespreekbaar en er geen taboes zijn. Probeer jezelf in de beschreven situatie te brengen: Hoe zou je je voelen?

Voor meer informatie over empathie zie ook: https://www.verywellmind.com/what-is-empathy-2795562 

Mentaliseren is het vermogen om de mentale staat – van zichzelf of anderen – te begrijpen die ten grondslag ligt aan gedragingen. Net zoals empathy stelt mentalizing mensen in staat om anderen te begrijpen, door de representatie van hun mentale staat of hun stemming. Je kunt het mentaliseren in deze oefening trainen door anderen te vragen.

Zoek een vriend of iemand in je familie om te vragen hoe hun dag is verlopen. Vraag hoe hij of zij tot nu toe de dag heeft aangepakt en beleefd. Probeer uw vragen te stellen met een nieuwsgierige, niet-oordelende houding en probeer zoveel mogelijk stemmingen, gedachten en emoties naar buiten te brengen door uw vragen. Merk op hoe dit je het gevoel geeft en hoe de andere persoon zich voelt.

Mentalizing wordt ook gebruikt door professionals. Een voorbeeld van hoe mentaliseren wordt gebruikt bij de behandeling van borderline-aandoeningen is hier te vinden: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2816926/ 

Als we onszelf beter kennen, kunnen we effectiever inschatten waarom we reageren op de manier waarop we in bepaalde situaties doen. Hiervoor kunt u uzelf de volgende vragen stellen:

Wat zijn uw overtuigingen en principes? Wat is belangrijk voor u en wat waardeert u? Wat motiveert u? Wat zijn je eigen emoties (huidig)? Wat zijn je gedachten (actueel)? Wat zijn uw tendensen, hoe reageert u op bepaalde situaties? Wat wil je in het leven?

Als je dat wilt, kun je de bovenstaande vragen gebruiken om na te denken over specifieke situaties in je leven. Een andere methode zou bijvoorbeeld het schrijven van een dagboek kunnen zijn.

 1. Samen met uw familielid met mentale problemen:
  • Maak een lijst met vroegtijdige waarschuwingssignalen van de ziekte waar u samen op kunt letten. Dit zal u in staat stellen om in een vroeg stadium te erkennen dat een nieuwe fase van de ziekte nadert.
  • Maak duidelijke afspraken met uw familielid over de gevolgen van bepaalde tekenen van ziekte of gedrag, dat wil zeggen hoe de persoon getroffen is, of hoe de familie op hen zou moeten reageren.
  • Ondersteun uw familielid bij het maken van een afspraak met zijn of haar arts of psychotherapeut in een dergelijk geval, of regel een gezamenlijke afspraak.
 1. Wanneer u geconfronteerd wordt met een familielid met mentale problemen:
  • Probeer met iemand in vertrouwen te praten; gedeelde problemen worden minder zwaar.
  • Wees eerlijk met je emoties, verberg je binnenkant niet. Alleen zo zal je omgeving de kans krijgen om je te begrijpen en te reageren op de manier die je nodig hebt.
  • Met uw naaste vrienden of familie kunt u een lijst maken van situaties die u hinderen en verklaren wat de perfecte manier zou zijn om dit te doen of om te reageren op speciaal gedrag of waarschuwingssignalen.
  • Krijg professionele hulp.