Les 4 Blaaskanker

  • De belangrijkste feiten over blaaskanker en de therapie ervan
  • De belangrijkste risicofactoren van blaaskanker
  • De belangrijkste informatie over preventie van blaaskanker

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10815690/

Blaaskanker is goed voor ongeveer 3% van alle kankers en komt n de urologie op de tweede plaats, na prostaatkanker. Het komt het meest voor tussen de leeftijd van 60 en 70 en komt drie keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
Bij de diagnose is blaaskanker in 85% van de gevallen oppervlakkig en in 15% infiltratief. De vijfjaarsoverleving in Europa is hoger voor mannen (Europese leeftijdsgestandaardiseerde 5-jaars relatieve overleving 69%) dan voor vrouwen (66%).

Verhoogde risicofactoren voor blaaskanker:

  • Het roken van sigaretten is de belangrijkste risicofactor voor blaaskanker, gevolgd door chronische blootstelling aan aromatische aminen en nitrosaminen (veel voorkomend in textiel-, kleurstof-, rubber- en leerbewerkers), radiotherapie van het bekken, geneesmiddelen zoals cyclofosfamide en ifosfamide, en infectie met parasieten zoals Bilharzia en Schistosoma haematobium, die wijdverspreid zijn in sommige landen in het Midden-Oosten (Egypte in het bijzonder).
  • Voeding speelt ook een rol: gefrituurd voedsel en hoge vetconsumptie worden geassocieerd met een verhoogd risico op blaaskanker.
  • Ten slotte is er bewijs voor een genetische component als predisponerende factor.

De symptomen van blaaskanker komen vaak voor bij andere ziekten van de urinewegen. Frequente symptomen zijn bloed in de urine (hematurie) en de vorming van stolsels, een branderig gevoel in de blaas wanneer de buik wordt samengeknepen, moeite en pijn bij het urineren en een verhoogde gevoeligheid voor infecties. Naarmate de ziekte vordert, kunnen deze klachten belangrijk worden.
Blaaskanker kan zich lokaal en op afstand verspreiden door lymfevaten, eerst naar de lymfeklieren en vervolgens via de bloedbaan naar de longen, lever en botten.
Het gedrag van blaaskanker is niet altijd voorspelbaar in termen van terugval, agressiviteit en uitzaaiingen.

De behandelingsaanpak van vandaag omvat echter gecombineerde interventies, die chirurgie, chemotherapie of immunotherapie en radiotherapie in verschillende combinaties kunnen omvatten.
De overleving van patiënten met blaaskanker wordt verhoogd door ze vroeg te behandelen met immunotherapie (Atezolizumab) samen met chemotherapie.

Er zijn momenteel geen wetenschappelijk betrouwbare screeningsprogramma’s of vroege opsporingsmethoden. Zelfs urinecytologie kan vals negatieven geven als tumorcellen moeilijk te onderscheiden zijn van gezonde cellen. 
Daarom moeten preventieve maatregelen worden genomen die verband houden met levensstijlgewoonten, bestaande uit stoppen met roken, een gezond en evenwichtig dieet en toezicht op werknemers die risico lopen.