Les 4 Maternale en neonatale gezondheidspromotie

Volgens de WHO is gezondheidspromotie: ” Het proces dat mensen in staat stelt de controle over en de verbetering van hun gezondheid te vergroten. Het gaat verder dan de focus op individueel gedrag, maar omvat ook een breed scala aan sociale en ecologische interventies.”

Gezondheidsbevordering is niet enkel het voorkomen van ziekten, maar staat ook voor een dagelijkse inspanning om het fysieke, sociale en mentale welzijn te verbeteren en te versterken.

In 2015 hebben de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDGs) vastgesteld. Deze doelen zijn een universele oproep om in 2030 een mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling te creëren. Er zijn 17 ontwikkelingsdoelen, waarbij nummer 3 over gezondheid gaat en nummer 3.1 verwijst naar het verlagen van de wereldwijde moedersterfte tot minder dan 70 per 100000 levend geborenen in 2030.

 • Gezondheid vóór de zwangerschap
 • Prenatale zorg (zorg tijdens de zwangerschap)
 • Zorg bij de bevalling
 • Postpartum zorg (zorg voor de moeder en de pasgeborene na de bevalling)

De gezondheid en de levensstijlkeuzes van ouders kunnen de vruchtbaarheid beïnvloeden, naast de gezondheid van moeders en pasgeborenen. Als u kinderwens hebt, moet u worden gescreend op gezondheidsproblemen die mogelijk de zwangerschap kunnen verstoren. Bovendien is het bekend dat ongezonde voeding en gewoonten als sedentaire levensstijl en alcoholmisbruik een negatieve invloed hebben op de zwangerschap en postpartum. Daarom kan het een gezondere levensstijl het verloop van de zwangerschap verbeteren.

Prenatale zorg is een vorm van preventieve gezondheidszorg, waarbij minstens vier bezoeken vereist zijn om vrouwen te informeren over het belang van een gezonde levensstijl tijdens de zwangerschap, vroegtijdige risico identificatie en sociale en emotionele ondersteuning..

Volgens de richtlijnen van de WHO zou dit proces vroegtijdige diagnose van complicaties zoals pre-eclampsie, immunisering tegen tetanus, preventie van malaria en het testen op besmettingen zoals HIV, syfilis en andere seksueel overgebrachte besmettingen omvatten. Bovendien kan prenatale zorg moeders helpen vertrouwd te raken met gezonde zwangerschapspraktijken, veilige bevalling en vroege postnatale zorg en borstvoeding en planning van toekomstige zwangerschappen.

 • Identificatie en opvolging van de zwangere en het ongeboren kind
 • Herkenning en behandeling van zwangerschap gerelateerde aandoeningen
 • Herkenning en behandeling van onderliggende ziektes
 • Screening voor aandoeningen zoals anemie, SOA’s, mentale problemen en/of symptomen van stress of huishoudelijk geweld
 • Preventieve maatregelen, inclusief tetanus vaccinatie, ijzer en foliumzuur, malariapreventie, ….
 • Advies en ondersteuning van de toekomstige ouders betreffende gezond gedrag en gezonde leefomgeving
 • Bewustzijn creëren over maternale en neonatale noden  en zelfzorg in zwangerschap en na de bevalling
 • Gezond gedrag promoten vb dieet, veilig vrijen
 • Vroegtijdige herkenning van symptomen die op problemen kunnen wijzen
 • Emotionele en fysieke voorbereiding op geboorte en ouderschap.
 • Promote postnatale familieplanning

 

What to expect during your antenatal visit

Source: https://www.pexels.com
 • Zorg voor jezelf
 • Eet gezond
 • Vermijd stress
 • Blijf actief
 • Vind tijd om te ontspannen
 • Zoek een kinderarts
 • Laat je vaccineren

 

Tijdens de bevalling is het van groot belang dat moeders effectief samenwerken met de zorgverleners, om complicatieste voorkomen. De zorg bestaat uit deskundige zorg bij de geboorte, en vermijden van prematuriteit.

Het is een feit dat:

 • 1.3 miljoen kinderen doodgeboren worden komen per jaar
 • 3 miljoenen pasgeborenen en vrouwen zouden elk jaar gered kunnen worden met hoogwaardige zorg voor en na de geboorte

De eerste dagen en weken na de bevalling zijn van groot belang voor de moeder en de pasgeborene. Ook in deze periode is er een groot risico voor het overlijden van moeders en pasgeborenen. Daarom is alertheid voor complicaties bij de pasgeborenen aangewezen.

 • Het verstrekken van informatie en psychologische ondersteuning aan moeders door professionals in de gezondheidszorg
 • Overgang van vroedvrouw naar thuiszorg
 • Eerste verloskundige bezoek binnen 36 uur na overdracht van zorg (als er geen prenatale zorg is, moet het bezoek eerder gepland worden)

Tijdens de bezoeken worden de fysieke en psychologische welzijn van de vrouw beoordeeld door zorgprofessionals en worden passende interventies uitgevoerd. Bovendien krijgen vrouwen de kans om over hun geboorte ervaringen te praten en worden ze geïnformeerd over ondersteunende diensten.

Wat de gezondheid van de pasgeborene betreft, beoordeelt de zorgverlener bij elk contact het algemene welzijn, de voeding en de ontwikkeling van de pasgeborene.

Ze voorzien ouders ook van informatie over de dagelijkse zorg om de gezondheid van de baby te garanderen, zoals voeding, huidverzorging, veilig slapen, vaccinaties en vroege tekenen en symptomen van ziekten.

Er moet opgemerkt worden dat alle vier de fasen (vóór de zwangerschap, prenatale zorg, zorg bij de bevalling en postpartum zorg) verwant aan elkaar zijn en allen samen een continuüm van gezondheid vormen. Daarom is het van groot belang om aandacht te hebben voor elke fase!

Source: https://pixabay.com

Borstvoeding is zeer gunstig voor de gezondheid van je baby en er wordt aanbevolen om de eerste zes maanden na geboorte exclusief borstvoeding te geven.

Volgens de WHO krijgen twee op de drie pasgeborenen echter niet exclusief borstvoeding tijdens de eerste 6 maanden.

Ook krijgen 3 op de 5 pasgeborenen in het eerste levensuur geen borstvoeding!

Borstvoeding heeft vele voordelen voor het kind en de moeder. In de eerste plaats is het de ideale voeding en een bron van voedingsstoffen en energie voor de baby, waardoor de groei en ontwikkeling wordt bevorderd. Bovendien bevat het antilichamen die de baby beschermen tegen ziekten.

Borstvoeding geassocieerd met langdurige bescherming tegen verschillende ziekten voor de baby en de moeder. (zie volgende pagina)

 • Astma.
 • Obesitas.
 • Type 1 diabetes.
 • Ernstige ademhalingsziekten.
 • Acute otitis-media (oorinfecties).
 • Wiegendood.
 • Gastro-intestinale infecties (diarree/braken).
 • Necrotiserende enterocolitis (NEC).

 • Borstkanker.
 • Eierstokkanker.
 • Type 2 diabetes.
 • Hoge bloeddruk.

Source: https://pixabay.com 

Source:  https://www.pexels.com

Kangaroo-zorg is een methode om je baby dicht bij je borst te houden en biedt voordelen voor zowel jou als je pasgeboren kind. Meer specifiek verwijst het naar huid-op-huid contact tussen ouder (moeder of vader) en de baby, waarbij de baby rechtop gehouden wordt en een paar uur tegen de borst van de ouders wordt gedrukt. Voor extra warmte kunt u uzelf en uw baby in een doek wikkelen. Het doel is om samen met je baby te ontspannen en een paar uur rustig te blijven.

Kangaroo-zorg wordt gedurende enkele uren overdag aangeraden voor prematuren. Voldragen baby’s kunnen echter ook de voordelen ervan ervaren. Een eenvoudig huid-op-huid-contact wordt voor alle baby’s sterk aanbevolen!

Cleveland Clinic benadrukt de voordelen Kangaroo-zorg als volgt: 

 • Het stabiliseren van de hartslag van je baby.
 • Het verbeteren van het ademhalingspatroon van je baby
 • Het verbeteren van de zuurstofsaturatie (dit is een teken van hoe goed zuurstof wordt geleverd aan alle organen en weefsels van de zuigeling).
 • Betere slaap.
 • Snellere gewichtstoename.
 • Minder huilen.
 • Vlottere borstvoeding.
 • Het verbeteren van de band met je baby en het gevoel van nabijheid.
 • Het verhogen van uw melkvoorraad.
 • Het vergroten van uw zelfvertrouwen om voor uw nieuwe baby te zorgen.
 • Het verhogen van uw gevoel van controle.

How to kangaroo care with your baby  

Zorg voor de mentale gezondheid van jezelf en je baby

Veel vrouwen ervaren tijdens de prenatale periode gevoelens van angst of depressie. Als je deze gevoelens hebt, moet je je hiervoor niet schamen, integendeel, je kan ze best delen met mensen die je vertrouwt.

 • Deel je gevoelens en zorgen met je familie, vrienden of arts
 • Eet gezond
 • Blijf actief op een niveau waar u zich comfortabel mee voelt
 • Wees aanwezig bij al uw prenatale bezoeken, waar uw arts u kan informeren over het verloop van uw zwangerschap
 • Maak een geboorteplan
 • Probeer een prenatale les bij te wonen, waar u andere zwangeren kan ontmoeten
 • Probeer ademhalingstechnieken om stress te verminderen

Als u meer informatie wilt, kunt u module 6 raadplegen: Genderspecifieke gezondheid.

Find out if you are struggling with perinatal mental health issues 

Zoals besproken moeten vluchtelingen-/migrantenvrouwen veel barrières en obstakels overbruggen om toegang te krijgen tot gezondheidszorg. Daardoor wordt ook de gezondheid van pasgeborenen aangetast, omdat het gebrek aan prenatale en postnatale zorg de sterfte bij pasgeborenen verhoogt.

Bepaalde interventies zijn nodig om de gezondheidstoestand van ouders, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg en het overheidsbeleid te verbeteren.

 • Gezondheidsstatus van ouders : Migranten/vluchtelingen moeten in duidelijke en begrijpelijke taal worden geïnformeerd over gezondheidszorg en screeningmogelijkheden.
 • Toegankelijkheid van zorg: Alle vrouwen moeten worden geïnformeerd over hun rechten en toegang tot moederzorg en zorg moet betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen.
 • Kwaliteit van de zorg: Het gebruik van tolken en culturele bemiddelaars en de juiste risico inschatting kunnen de kwaliteit van de zorg verbeteren.
 • Openbaar beleid: Ondersteunende diensten moeten billijk zijn op het gebied van gezondheid, volledige dekking van de gezondheidszorg en gezondheidszorg zonder discriminatie.

Low SES is considered a risk factor that is correlated with increased maternal and newborn mortality. 

Reducing inequity in healthcare will be materialised by implementing interventions addressed to low SES women towards promoting preventing health services like immunisation, treatment of prevalent diseases and nutrition knowledge. 

Furthermore, local communities could provide door to door healthcare services in order to overcome economic or transfer barriers and provide information about health and well-being. In addition, direct financial support to those in need could improve healthcare access.