Les 4 Niet besmettleijke ziekten

Niet-overdraagbare ziekten (ook wel chronische ziekten genoemd) ontstaan als gevolg van genetische, fysiologische, milieu- en gedragsfactoren. De meest voorkomende zijn hart- en vaatziekten, kanker, ademhalingsziekten en diabetes.

Volgens de WHO zijn niet-overdraagbare ziekten verantwoordelijk voor 41 miljoen doden per jaar, dit komt overeen met 71% van alle sterfgevallen wereldwijd.

Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende doodsoorzaak als gevolg van niet overdraagbare ziekten (17.9 miljoen mensen per jaar), kanker komt op de tweede plaats met 9.3 miljoen sterfgevallen,ademhalingsziekten zijn goed voor 4.1 miljoen, en diabetes voor 1.5 miljoen.

Tabak, gebrek aan lichamelijke activiteit, overmatig gebruik van alcohol en ongezonde voeding zijn belangrijke risicofactoren die de sterfte verhogen.

Houd er rekening mee dat niet overdraagbare ziekten vaak voorkomen en dat risicofactoren vooral levensstijlgewoonten zijn die worden overgenomen in de kinderjaren en adolescentie. Probeer daarom een gezonde levensstijl aan uw kind aan te bieden!

 • Hoge bloeddruk
 • Overgewicht/zwaarlijvigheid
 • Hoge glucoseniveaus
 • Hoog cholesterolgehalte
 • Genetische factoren
 • Gebruik van tabak en alcohol, gebrek aan lichamelijke activiteit, ongezonde voeding
 • Armoede/kansarmoede
 • Migratie
 • Psychosociale probleme
 • Risicogedragn
 • Ongezonde levensomstandigheden
 • Beperkte toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg
 • Lage SES
 • Ongezonde gewoonten zoals tabaksgebruik, ongezond eten, sedentaire levensstijl en overgewicht of zwaarlijvig

In deze les analyseren we de termen betreffende beïnvloedbare factoren van niet overdraagbare ziekten:

Overgewicht/ obesitas

Fysieke activiteit

Afhankelijkh eid

Overgewicht/ obesitas 

Overgewicht/obesitas 

Overgewicht/obesitas Zijn voedingsproblemen die hart- en vaatziekten, diabetes, bepaalde soorten kanker en depressie kunnen veroorzaken.

Obesitas is zeer complex omdat het deels genetisch bepaald wordt, naast milieuoorzaken. De gevolgen van obesitas zijn echter schadelijk, ook voor de gezondheid van jongeren en kinderen.

 • Hoge bloeddruk en cholesterol, wat in de toekomst hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken.
 • Diabetes
 • Ademhalingsproblemen
 • Musculoskeletale problemen als gevolg van extra gewicht
 • Leverziekte

Source: https://unsplash.com

Fysieke inactiviteit

Fysieke inactiviteit

 • Lage SES (economische strijd die leidt tot goedkopere maar ongezondere voedselkeuzes)
 • De westerse sedentaire levensstijl
 • Culturele overtuigingen en tradities over lichaamsgewicht, voeding en lichamelijke activiteit zijn een barrière voor het behoud van een gezonde en actieve levensstijl. Een verhoogd lichaamsgewicht is in sommige landen een teken van welvaart en welzijn, en daarom wordt fysieke activiteit beschouwd als tijdverspilling.

Source: https://pixabay.com 

Afhankelijkheid

Afhankelijkheid

Verslavingsproblemen (zoals alcohol en drugsmisbruik) komt meer voor bij kinderen en adolescenten die worden blootgesteld aan bepaalde risicofactoren.

 • Vroeg agressief gedrag
 • Problemen op school
 • Druk van vrienden
 • Blootstelling aan geweld en stress
 • Verlies van familie
 • Armoede
 • Sociaaleconomische moeilijkheden
 • Niet-gediagnosticeerde mentale gezondheidsproblemen

Verslaving kan leiden tot verschillende aandoeningen, maar het kan ook leiden tot mentale gezondheidsproblemen zoals angst en depressie en zelfs tot zelfmoord.

Source: https://www.pexels.com/

Tandheelkundige problemen komen vaak voor bij kinderen, en kunnen pijnlijk zijn.

Deze problemen variëren van cariës tot ernstigere tandheelkundige aandoeningen. De meeste zijn te voorkomen, preventie is het belangrijkste.

Vooral dient u uw kinderen aan te sporen om 2 keer per dag met een fluoridetandpasta te borstelen. Bovendien, zijn regelmatige bezoeken aan de  tandarts aanbevolen om de ontwikkeling van tandproblemen te voorkomen of vroeg te diagnosticeren.

Non communicable diseases in children from low SES families

It has been shown that living in a low or middle income country is associated with higher risk of developing cardiovascular diseases, lung and gastric cancer, type 2 diabetes, and Chronic Respiratory Diseases.

Lower SES has also been associated with a higher body mass index (BMI), less healthy nutrition and less physical activity. Therefore, children in low SES families are in greater risk of developing NCDs in the future. 

In addition, there is further evidence of correlation between SES and laboratory parameters, e.g., serum lipid levels. 

 • Fromthe ageof 6 years onwards for diet 
 • From12 yearsfor physical activity and daily smoking
 • After21 yearsfor BMI 
 • After24 yearsfor systolic blood pressure