Les 4 Sociale dimensies van gezondheid

Les 4a: Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg: de rol van migrerende clinici

Volgens het actieplan van de WHO in Europa (2016) moeten alle communicatiebarrières worden aangepakt en moeten de gezondheidsstelsels worden versterkt om de gezondheid van migranten en vluchtelingen te bevorderen.

Migrerende clinici werken aan het bieden van de hoogste standaard van geestelijke en gedragsgezondheidszorg met behulp van praktijken en taal die de persoonlijke ervaringen van de patiënt ondersteunen.

Clinici moeten zich bewust zijn van migratiepatronen en veerkrachtfactoren om interventiestrategieën te plannen.

Interculturele bemiddelaars worden ingezet om taalkundige en culturele barrières in verschillende gezondheidszorgcontexten op te lossen.

De positieve impact van interculturele bemiddelaars wordt belemmerd door:

 • gebrek aan professionalisering
 • onvoldoende opleiding
 • niet-systematische uitvoering van interculturele bemiddelingsprogramma’s

Verder onderzoek naar de effectiviteit van interculturele bemiddelaars in de gezondheidszorg en de ontwikkeling van strategieën die de toegang tot interculturele bemiddelaars in de gezondheidszorg garanderen, zal de kwaliteit van de gezondheidszorg voor vluchtelingen en migranten verbeteren.

Mediator is een persoon die de communicatie en het begrip tussen mensen verbetert om taalkundige en sociaal-culturele verschillen te verminderen.

Verantwoordelijkheden

 • Conflicten tussen patiënten en zorgverleners voorkomen en verminderen.
 • Zorgaanbieders helpen om aan de behoeften van de allochtone bevolking te voldoen.
 • Verschillende interculturele bemiddelingsprogramma’s ondernemen, met de nadruk op:
  • taalverschillen;
  • de ontwikkeling van culturele vaardigheden;
  • de empowerment van de patiënt.

Les 4b: Speciaal nummer: Allochtone vrouwen

Vrouwen migreren in een tempo dat vergelijkbaar is met dat van mannen, maar migratie beïnvloedt hen anders.

Meer informatie vindt u
in module 6
Gendergerelateerde gezondheid“.

 • beperkte toegang tot anticonceptie;
 • zwangerschapsafbreking;
 • verhoogde niveaus van discriminatie;
 • gendergerelateerd geweld.
 • baby met een laag geboortegewicht;
 • kindersterfte;
 • moedersterfte;
 • een grote kans op bevallen zonder een gezondheidswerker.

De negatieve levenservaringen van vrouwelijke immigranten – onvruchtbaarheid en perinataal verlies, armoede, discriminatie, geweld, werkloosheid en isolatie – hebben ook invloed op de geestelijke gezondheid en het welzijn van vrouwen.

Les 4c: Geweld

Seksueel en intiem partnergeweld (S/IPG) is een wijdverspreid probleem onder immigranten- en vluchtelingengemeenschappen met ernstige gevolgen voor de gezondheid en veiligheid.

S /IPG kan elke vorm van macht en controle omvatten, fysiek, seksueel, verbaal, mentaal of economisch, voornamelijk tegen vrouwen door haar huidige of voormalige partner / echtgenoot.

Vrouwen lijden vaak in stilte uit angst om hun baan te verliezen of juridische gevolgen te ondervinden, zoals gemeld te worden aan immigratie.

 • Culturen van herkomst maken het steeds moeilijker om naar voren te komen en deze misstanden te melden.
 • Freepik.com
  Taalbarrières
 • Economische tegenspoed
 • Isolatie van gemeenschappen
 • Ondersteunende netwerken
Freepik.com
 • Tijdens migratie zijn vrouwen bijzonder kwetsbaar voor mensenhandel.
 • Slachtoffers van mensenhandel worden gedwongen om te werken.
 • In het geval van sekshandel worden vrouwen gedwongen tot prostitutie of de seksentertainmentindustrie.
 • Verhandelde slachtoffers kunnen worden gedwongen om te werken in industrieën zoals landbouw, sweatshop fabriekswerk en huishoudelijk, conciërge- of restaurantwerk.  
 • Clinici moeten zich bewust zijn van de mogelijkheid dat patiënten het slachtoffer kunnen zijn van mensenhandel.