Les 4 Stress

Het verband tussen mentale stoornissen (vooral depressie) en stress is al lange tijd bekend. Stress speelt vanuit neurobiologisch en psychologisch oogpunt een essentiële rol in het onderzoek naar mentale ziekten.

Stress zorgt ervoor dat wij en ons lichaam plotseling voor een langere periode alert worden. We worden gewaarschuwd omdat we iets als een gevaar beschouwen. Wat een persoon ziet als stress kan door een ander als ontspannen ervaren worden.

De fysieke reactie is dat cortisone vrijkomt door de bijnierschors (een orgaan van het menselijk lichaam), waardoor ons organisme alert wordt, klaar om te vluchten en te vechten.

Een stressreactie is noodzakelijk om te overleven. Het wordt een probleem wanneer het regelmatig en zonder reden opkomt of te lang duurt. Bij mentaal zieke mensen kan vaak worden opgemerkt dat de stressreactie niet langer in proportie is en niet meer aan de situatie is aangepast.

Stress kan ook een mentale ziekte worden. De meest bekende zijn angst en depressie.