Les 4: Wat Is Digitale Gezondheidsgeletterdheid?

Digitale gezondheidsgeletterdheid (of E-Health literacy) is …”het vermogen om gezondheidsinformatie uit elektronische bronnen te zoeken, te vinden, te begrijpen en te beoordelen en de opgedane kennis toe te passen op het aanpakken of oplossen van een gezondheidsprobleem”8.