Les 4 Ziekte-uitbraken

De beste manier om de veiligheid van de bevolking tegen een ziekte te waarborgen is door vaccinatie.

Verschillende bedreigende ziekten die worden gekenmerkt als ‘te voorkomen door vaccinatie’ bestaan nog steeds.
Pokken is de enige ziekte die te voorkomen is door een vaccin, die volledig is verdwenen.

Polio, kinderverlamming, is bijna verdwenen, maar het is nog steeds aanwezig in sommige landen.

Naarmate de vaccinatiegraad toeneemt, neemt de kans op een door vaccins te voorkomen uitbraak echter toe.
Andere factoren die de kans op een uitbraak kunnen vergroten zijn overbevolking, gebrek aan goede sanitaire voorzieningen, ondervoeding en constante verplaatsing.

Volgens de epidemieëndatabase van de WHO werd vastgesteld dat er tussen 2005 en 2014, 400 uitbraken plaatsvonden, exclusief mazelen die via vaccinatie hadden kunnen worden voorkomen.

Een uitbraak vindt plaats wanneer de niveaus van de ziekte de verwachte overschrijden.

Helaas is de grootste uitdaging voor de bescherming tegen dergelijke ziekten anti-vaccinatie ideeën. Een aantal immunisatieplannen worden negatief beïnvloed door valse of gebrek aan informatie, persoonlijke, religieuze en andere soorten redenen die hen ontmoedigen om zich te laten vaccineren.

Omdat sommige ziekten vrij ongewoon zijn geworden als gevolg van vaccinaties, vergeten mensen hoe gevaarlijk het kan zijn als er een uitbraak plaatsvindt.

Er moet een hoog beschermingsniveau onder de bevolking worden bereikt om overdracht van infectieziekten te voorkomen. Omdat mazelen bijvoorbeeld zeer besmettelijk is, is 95% van de immunisatie onder de bevolking nodig om uitbraken te voorkomen.

Als het niveau van immuniteit lager is dan 95% is het heel gemakkelijk voor een geïnfecteerde persoon om een uitbraak in de bevolking te veroorzaken.

Voorbeeld:

  • Een uitbraak van mazelen maakte in 2019 een comeback.
  • In 1996 bereikten we het hoogste aantal gevallen van mazelen, maar dit aantal werd na 23 jaar overschreden.
  • In 2019 meldde de WHO in totaal 869.770 gevallen in al haar regio’s. Tot 2019 werd een toename van het aantal gevallen vastgesteld.
  • Sinds 2016 zijn de sterfgevallen door mazelen echter bijna met 50% gestegen, waarbij wordt geschat dat alleen in 2019 207 500 mensen stierven.
  • Er wordt gesuggereerd dat de stijging van gevallen van mazelen en sterfgevallen te wijten is aan het gebrek aan vaccinatie van kinderen met de MCV1- en MCV2-vaccins.
  • Om uitbraken te voorkomen, moet het vaccinatieniveau op 95% liggen om mensen te beschermen tegen mogelijke ziekte of zelfs de dood. De vaccinatiegraad voor MCV1 bleef echter een decennium lang stabiel tussen 84% en 85%, terwijl de MCV2-dekking is gestegen, maar slechts tot 71%.
  • Het is belangrijk op te merken dat hoewel de COVID-19-pandemie de mazelenuitbraak heeft gedomineerd, ze niet werd opgelost.