Les 5 Drug or Afhankelijkheidsproblematiek

Het gebruik van tabak en alcohol blijft een bijzonder hoog gezondheidsrisico vormen. Schattingen uit de Global Burden of Disease-studie van 2010 tonen aan dat het gebruik van tabak en alcohol, samen met hypertensie, tot de top drie risicofactoren voor de ontwikkeling van ziekten wereldwijd behoren.

Het gebruik van illegale drugs vormt ook een aanzienlijk risico op fysieke, psychologische en sociale schade voor de gebruiker en hun omgeving. Bovendien is problematisch gebruik van psychoactieve medicijnen een vaak onderschat probleem, vooral bij ouderen. De resultaten van het aanvullende onderzoek op het gebied van de mentale gezondheid, uitgevoerd als onderdeel van de eerste golf DEGS, tonen aan dat substantiegerelateerde aandoeningen de meest voorkomende mentale aandoeningen zijn bij volwassenen na angst en depressieve aandoeningen.

Als je niet langer zonder drugs of andere stoffen kunt en dus beperkt bent in je ideeën en handelingen, word je verslaafd. Volgens ICD 10 is verslaving een mentale ziekte.

Effecten van het gebruik van medicijnen omvatten ontspanning, euforie, socialer gedrag, stressvermindering, algemene stimulatie of vermindering van angst, een productiever of creatiever gevoel; en verhoogde zelfwaardering.

Mensen gebruiken vaak stoffen als middel om substanties te misbruiken waarmee ze bepaalde ervaringen beter aankunnen of kort kunnen verbeteren. In deze context worden medicijnen dan gebruikt om de gemoedsstaat te reguleren of te beïnvloeden.

De langetermijngevolgen van drugsgebruik, zoals verslaving, financiële schulden, job verlies en misdaad, kunnen zware gevolgen hebben. Kortdurende symptoomverlichting kan optreden, maar de mentale aandoening vereist professionele behandeling en kan niet door het gebruik van substanties zelf worden beheerd of worden verlicht.