Les 6 Mentale gezondheidsproblemen

Mentale gezondheidsproblemen kunnen kinderen treffen. Specifiek tijdens de kindertijd is mentale gezondheid van fundamenteel belang voor kinderen hun cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling.

Een mentaal gezondheidsprobleem zal zich manifesteren als een verandering in het gedrag en de dagelijkse gewoonten van het kind. Dit heeft dan weer gevolgen op school, familie en vriendschappen.

In het bijzonder wordt de adolescentie gekenmerkt door een hogere prevalentie van psychische aandoeningen. Volgens UNICEF, „in 2019, werd geschat dat één op de zeven adolescenten mentale problemen ervaart. Dit komt neer op naar schatting 166 miljoen adolescenten (89 miljoen jongens en 77 miljoen meisjes) wereldwijd.” Angst en depressieve aandoeningen zijn de meest voorkomende psychische aandoeningen in deze leeftijdsgroep.

Access the global data about children’s and adolescent’s mental health 

 • Depressie
 • Zelfschade
 • Angst
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSD)
 • Eetstoornissen
 • Slaapstoornissen
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
 • Langdurige lichamelijke ziekte
 • Ouders met mentale gezondheidsproblemen
 • Dood van iemand in de omgeving
 • Intimidatie of lichamelijk of seksueel misbruik
 • Migratie:
  • Stressvolle ervaringen voorafgaand aan het vertrek, tijdens de reis en in het land van bestemming
  • Alleen reizen (stress, angst, uitbuiting)
  • Discriminatie, marginalisering in het land van bestemming
  • Lage accumulatie
  • Slechte mentale gezondheidstoestand van ouders
 • Lage SES (inkomensverlies, financiële druk, ouderwerkloosheid)

Parentale mentale gezondheid

Ouders worden ook blootgesteld aan stressvolle en traumatiserende ervaringen. Daardoor kunnen ze stress, angst, woedeaanvallen en andere mentale gezondheidsproblemen ervaren.

Ouders die mentale aandoeningen ervaren negatievere ouders, bvb. afwijzing van de kinderen of harde straf of zelfs familie gerelateerd geweld.

De mentale gezondheid van moeders is grotendeels gecorreleerd aan die van hun kinderen. Er is aangetoond dat maternale PTSD en depressie gerelateerd zijn aan PTSS-expressies, gedragsproblemen en misadaptatie bij kinderen.

Aan de andere kant heeft het emotionele welzijn van zorgverleners een positieve invloed op de mentale gezondheid van kinderen. Mentaal evenwichtige gezinnen kunnen de eenheid van het gezin bevorderen, wat een belangrijke beschermende factor is voor de mentale gezondheid en het welzijn van kinderen.

Raadpleeg module 5: Mentale gezondheid als u meer informatie wilt.

Source: https://pixabay.com